Valgstatus

22 December 2021

Den 16. november var der valg til byrådet i Silkeborg. Nye Borgerlige stillede op med 9 nye og uprøvede kandidater, og missionen lykkedes, vi fik med 2225 stemmer én plads i det nye byråd.

Jeg var, som spidskandidat, og den med flest personlige stemmer, den heldige som fik pladsen.

Det var resultatet af en lang og spændende valgkamp som for os i bestyrelsen reelt set allerede startede omkring årsskiftet 2021 med at finde egnede (og interesserede) kandidater. Efter kandidaterne var på plads gik det praktiske arbejde i gang. Aller først skulle Nye Borgerlige som nyt parti indlevere stiller liste til kommunen for overhovedet at kunne stille op og da dette var på plads, skulle vi også finde ud af, om vi skulle indgå i et valgteknisk samarbejde, hvilket vi endte med at gøre sammen med Konservative, LA og Dansk Folkeparti. Et valgteknisk samarbejde er udelukkende en foranstaltning man kan laver således man søger at mindske stemmespild, her mellem 4 borgerlige partier. Vi har efterfølgende beregnet på, om vi ville kunne have opnået endnu et mandat udenfor et valgforbund, det ville vi ikke. Uanset hvad var resultatet det samme og uanset hvad ville vi være knap 300 stemmer fra mandat nr. 2.!

Det praktiske arbejde betød også, at alle kandidater skulle gøre op med sig selv, hvor aktiv en valgkamp man hver især ville føre. Det var ingen hemmelighed at alle ikke ville/kunne give den 100% pga. tidspres i forhold til arbejde og privatliv, og også økonomi, idet vores valgkamp stort set var baseret på egenbetaling, idet Nye Borgerlige som nyt parti ikke oppebærer kommunal valgstøtte. Men uagtet hvor man lå på ”aktivitetsskalaen” skulle tages billeder til valgmateriale af alle, til annoncer, bannere, valgplakater, merchandise osv. osv.

Vi fandt enkelte sponsorere til bannere og andet materiale – og stor stor tak for det – og da dette var på plads, kunne vi langsomt gå i gang med at færdiggøre vores kommunalpolitiske oplæg og lægge en egentlig strategi for den valgkamp vi skulle til at føre, en valgkamp som reelt set startede for alvor efter sommerferien.

I forhold til vores politiske oplæg, så må man sige at det var en spændende rejse. Nye Borgerlige havde reelt set ikke stillet op til et kommunalvalg før, og der var derfor mulighed for at påvirke den politik og de specielle mærkesager vi ville føre lokalt, uden nogen reel indblanding fra vores politiske bagland. Naturligvis skulle vi holde os indenfor de politiske rammer som var udstukket fra ledelsen på Christiansborg, men i realiteten var det op til os. Vi valgte fra start at fokusere på nogle af de områder vi følte havde ”splittet” kommunen og emner som gav anledning til stor debat og uenighed i medierne. Det var åbenlyst for os alle at udfordringen med infrastrukturen var et høj-prioritets område og, at udfordringen med en for massiv tilflytning og befolknings-fortætning af Silkeborg by, på bekostning af vore omegnsbyer, skulle have første prioritet.

Vi ønskede (og ønsker) at Silkeborg også i fremtiden skal være attraktivt, både arkitektonisk, med et handelsliv og et bybillede som er i harmoni, uanset hvilken by i kommunen man bevæger sig i, og at vi skal have stor fokus på at tiltrække og fastholde ansatte på kernevelfærdsområderne, øge og understøtte det private initiativ også i plejesektoren og samtidig have fokus på, at vores allesammen spange bruges fornuftigt.

Det blev valgoplægget i én meget kort sætning og det gik vi samlet til valg på.

Næste indlæg i bloggen kommer om et par uger – der vil jeg skrive lidt om selve valgkampen, valgaftenen og stammeoptællingen den 17. november. Derefter følger en beskrivelse af alt det som sker ”bag linjerne” fra man bliver valgt til man har ”første mødedag” i det nye år – og der sker meget!

Opdateret 2. januar 2022

38 valgmøder, torvedage, tv- og radiodebatter blev det til alt i alt for mig i forbindelse med valgkampen. Kalenderen var stort set fyldt fra starten af oktober, nogle dage med 3 møder i rap. Møderne var meget forskelligartede og ligeså var temaerne. Nogle var arrangeret af lokale borgerforeninger, firmaer, lokale partiforeninger og så de mange møder arrangeret af alle partierne i samarbejde med de mange uddannelsesinstitutioner i har i kommunen.

Det var en fantastisk oplevelse at komme ud og stå foran en masse mennesker man ikke kendte, hvor man skulle argumentere og debattere med mange nye og ”gamle” politikere. For mit eget vedkommende kan jeg sige, at oplevelse var god og på ingen måde skræmmende. Der blev knyttet mange gode venskaber på tværs af partierne (for mit eget vedkommende kan jeg specielt nævne Ragnar fra LA og Vagn fra Deltagerlisten som jeg fik et rigtig godt forhold til) og uanset udfaldet af valget, ville oplevelsen havde givet rigtig meget med i ”bagagen” fremover.

Det var meget overraskende (og glædeligt) hvor god stemningen og samarbejdet var mellem kandidaterne og de forskellige partier. Der var på intet tidspunkt optræk til noget som kunne understøtte den opfattelse man ofte kan få når man ser landspolitik, at folk er onde, har en hadsk tone og decideret modarbejder hinanden. Det kunne jeg glæde mig over hver eneste dag, og det lover godt for samarbejdet de næste år i vores byråd.

På selve valgdagen den 16. november var der et større set-up på Søvej hos Kommunen, hvor tv-og radiostationer stod klar, alle partier fik tildelt mødelokaler til eget behov og der var et fælles arrangement i kantinen med mad og drikke, meningsmålinger og masser af snak.

På valgaftenen får man jo dommen over hvor godt man har klaret sig. Det er også der – når resultatet foreligger – man skal i gang med at finde ud af hvem der skal være borgmester, hvem kan samarbejde med hvem, altså hvor konstitueringsaftalerne starter. Vi var klar hos NB, alle kandidater var samlet, vi havde den store lommeregner med når vi skulle regne mandatfordeling og vi havde nedfældet de ønsker vi gerne ville have med i en konstitueringsaftale, såfremt vores mandater kunne blive udslagsgivende.

Frem til kl. 22:00 så det faktisk ud til vi kunne få en travl aften, idet vi da stod til 2 mandater og de radikale blot til ét mandat, men derefter gik det den forkerte vej, og valget endte jo som bekendt med, at NB ”kun” fik ét mandat og det ene mandat var udenfor indflydelse.

Aftenen endte således lidt i et vakuum for os, vi var ikke rigtig med i noget, men kunne blot se til at andre partier lavede konstitueringen alene. Vi ville kunne have peget på både en blå og rød borgmester såfremt vore ønsker blev imødekommet fra en af parterne, men det blev aldrig et emne.

Vi gik derfor hjem kl. 3 om natten, både glade og lidt skuffede. Vi kom ind men var uhyre tæt på mandat nummer 2, et mandat som kunne have givet genlyd (og endnu mere indflydelse).

For indflydelse fik vi jo. NB er med i den brede konstituering hvilket rent praktisk har betydet at vi tæller med i fordelingen af udvalgsposter, og en plads i Plan- og vej samt Socialudvalget er utroligt tilfredsstillende. Såfremt vi ikke havde tiltrådt en konstituering, ville vi med garanti ikke have opnået dette. Vi blev ikke sat udenfor og vi har og vil ikke sætte os udenfor indflydelse!

Hvor valgdagen den 16 var vigtig for partierne, så er stemmeoptællingen af de personlige stemmer den 17. november, som sker i hallen på Ansvej, vigtig og nervepirrende for kandidaterne.

Rigtig mange gamle garvede kandidater står med nerverne udenpå tøjet og mange nye kandidater som har brugt masser af penge og tid på en valgkamp står ligeledes og ryster.

Jeg var til stede i hallen fra kl. 09:00 og først hen på eftermiddagen kunne borgmester Sten Vindum oplæse de officielle personlige stemmetal, og efter hvert navn sige det lille med altafgørende ord ” valgt” – eller ikke sige det!

Det var en hård dag også for mig, selvom jeg blev valgt, for mange af dem som jeg havde været sammen med de sidste måneder, kom ikke ind, og dér kunne man se hvor ubarmhjertig politik også er. Der var glæde og tårer, men NB var nu officielt repræsenteret i byrådet og jeg kunne køre hjem fra optællingen tilfreds, glad og stolt.

9 januar 2022.

Allerede mandagen efter valget tikker den første besked ind på e-Boks fra Silkeborg kommune. Det er brev fra forvaltningen, som ønsker til lykke med valget og derefter bringer et hav af relevant information om honorar, IT, kurser for nye byrådsmedlemmer, fotografering, og ikke mindst indbydelse til introaftener ad flere omgange.

Der afholdes introaften for nye byrådsmedlemmer alene, hvor der hilses på koncernledelsen, afdelingscheferne, får intro til kommunens opbygning og økonomi, rundvisning på og udlevering af nøgler til rådhuset, udlevering af relevant IT-udstyr som er nødvendig for at kunne få modtage og håndtere information og materiale i forbindelse med udvalgs- og byrådsarbejde på en sikker måde.

Der er også fælles intro for både nye og ”gamle” byrådsmedlemmer med gennemgang af styrelsesvedtægten (kommunen og forvaltningens ”lov”) – den kan man i øvrigt se og læse her: https://silkeborg.dk/Politik/Byraadet/Styrelsesvedtaegt-for-Silkeborg-Kommune hvis man har lyst, og man gennemgår regler om inhabilitet, tavshedspligt, regler og rettigheder, pressehåndtering osv. osv.

Alt i alt nogle særdeles gode arrangementer hvor man må tage hatten af for forvaltningens medarbejdere, som viste de havde ”styr på tingene”.

Der kom også besked i e-Boks fra formanden for valgbestyrelsen (borgmesteren) som ønsker til lykke med valget og skriver hvilket nummer man er valgt som (jeg er valgt som medlem nr. 16 ud af 31). Man indbydes også til det første byrådsmøde – det konstituerende – hvor man officielt får sin plads, den nye borgmester udpeges og overrækkes borgmesterkæden, der tages billeder osv. osv. Alt i alt en, synes jeg, meget spændende og højtidelig dag hvor vi var mange som havde koner, kærester og familie med på denne specielle dag.

I forbindelse med det konstituerende byrådsmøde afholdes også møder i de enkelte stående udvalg, hvor man hilser på den koncerndirektør som man kommer til at samarbejde med i sine udvalg, det enkelte udvalg vælger formand, næstformand samt planlægger det kommende års mødeplan.

Desværre blev dagens arrangement lidt mærket af Corona, idet planen var der skulle afholdes en fælles middag for det nye og gamle byråd, dvs. en mulighed for de afgående byrådsmedlemmer til officielt at sige farvel til deres gamle kolleger. Jeg er lidt ærgerlig over det blev aflyst, ikke fordi jeg dermed gik glip af en middag, men mere af respekt og hensyn til de afgående medlemmer som havde fortjent denne aften.

Nu begynder selve arbejdet og kalenderen for 2022 er stort set allerede fyldt, med udvalgs- og byrådsmøder, temadage, seminarer, dialogmøder osv. osv. Allerede fra næste uge (uge 2) går det løs med et heldagsmøde i socialudvalget om onsdagen og et heldagsseminar torsdag. Uge 3 byder på heldagsmøde om tirsdagen i plan- og vej samt et kursus over 3 dage fra torsdag. Så er man ligesom i gang – det bliver spændende.

De første borgerhenvendelser er allerede dukket op i indbakken og nu skal jeg finde ud af hvorledes det alt sammen skal håndteres og prioriteres således der også bliver tid til mit ”rigtige” fuldtidsarbejde og familien.

Næste blog-indlæg bliver om et par måneder hor jeg samler op på 1 kvartal. De ting som dukker op fra nu af i mine udvalg og ting som ellers får min interesse og opmærksomhed vil blive lagt op på min FB-side: https://www.facebook.com/BeckNielsenNB som i er meget velkommen til at følge.