Nye Borgerliges grundprincipper

  • Vi vil sikre et stærkt, kulturelt værdifællesskab
  • Vi vil have mindre stat og mere menneske
  • Vi vil tage fælles ansvar for samfundets svageste
  • Vi vil beskytte vores naturværdier med fornuft
  • Vi vil stå vagt om vores frihed, folkestyre og nationale suverænitet